Aktuálne riešené problémy občanov na obecnom úrade

Budeme radi ak nás aj Vy oslovíte a budeme sa snažiť pomocť pri riešení spoločných problémov.


STAROSTA OBCE ČEPKO ZAPLATIL ZA DOČASNÝ CHODNÍK NA ZASTÁVKU VLAKU TAKMER 2 MILIÓNY KORÚN

Tu je faktúra a tu si môžete stiahnuť výkaz/výmer

O celej veci už prebieha aj diskusia na našej FB stránke FB


Aktuálne otázky od občanov a sympatizantov pre starostu obce a kontrolóra obce možete nájsť priamo tu:

Žiadosti o dopoveďe na otázky od Prof. Ing. Igora Baláža, DrSc

pán profesor písome žiada pána starostu odpovedať na otázky, ktoré boli položené na zasadnutí obecneho zastupiteľstva ešte 10.12.2013

10.3.2014 - Opätovne bol pán starosta písomne vyzvaný na odpoveďe.
opakovane doručená žiadosť - v sulade zo zákonom 211/2002 o slobodnom prístupe k informáciam zo dňa 14.3.2014

Ďaľšie otázky na ktoré zatiaľ nemáme od pána starostu odpovede (otázky boli doručené na úrad elektronicky a ich prijatie bolo potvrdené zamestnancom úradu

  • Otázky od pána Ozogányho
    (bývalého starostu obce)
Aj bývalý pán starosta Ozogány nás oslovil a poskytol nám list v ktorom žiada pána starostu Čepka o odpovede. Dostane ich???

Jednotlivé podnety, problémy, ako aj ich stav možete najsť aj v sekcii "Od obcanov"

Pre zadávanie nových podnetov, problémov, nápadov a pod. nás prosím kontaktujte na zdruzenie@hviezdoslavov.eu, alebo na poštovej adrese sídla združenia, ktorú nájdete na tejto stránke v časti Kontakt. Diskusiu k Vaším otázkam možete otvorit na našej facebook stranke.

Ďakujeme.