Informácie o obci


Základná charakteristika obce Hviezdoslavov

Obec Hviezdoslavov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Identifikačné údaje:
Názov: obec Hviezdoslavov
Právna forma: právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi Ústavou Slovenskej republiky a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Geografické údaje:

Demografické údaje:

Národnostná štruktúra je nasledovná:

Kontakt na inštitúcie obce:

Obecný úrad Hviezdoslavov
Starosta obce: Ing. Ján Čepko
tel./fax: 031 / 562 50 35

Adresa: Hviezdoslavov č. 8
930 41 Slovenská republika

E-mail: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk
Materská škôlka
Riaditeľka: p. Monika Trnková
tel.: 031 / 562 50 63

Adresa: Hviezdoslavov 51
930 41 Slovenská republika

www.mshviezdoslavov.meu.sk
Základná škola
Riaditeľka: p. Beáta Stolárová
tel.: 031 / 562 50 63

Adresa: Hviezdoslavov 51
930 41 Slovenská republika