Členské

 

Výkonný výbor združenia na svojom zasadnutí zo dňa 02.02.2011 prijal uznesenie o schválení a výške členských príspevkov.


Výkonný výbor jednohlasne odhlasoval, že členské na rok 2011 sa bude platiť vo výške 3€ ročne ako jednorázový príspevok pre fyzickú osobu (nepodnikateľ) a 50€ ročne ako jednorázový príspevok pre právnickú osobu.


Členské bude v roku 2011 použité prevažne na rozbehnutie základných činnosti občianskeho združenia, ako aj na náklady spojené so založením a vytvorením internetovej stránky, prípravy informačných materiálov a pod.