Od občanov

V rámci tejto sekcie našej internetovej stránky budeme uverejňovať a spracovávať podnety, problémy alebo námety od občanov a členov združenia. Chceli by sme sa tu venovať všetkým aktuálnym témam.

Budeme radi ak nás oslovíte a budeme sa snažiť riešiť čo možno najviac Vašich podnetov.

Jednotlivé podnety, problémy, nápady a pod. budú rozdelené do troch časti:

Pre zadávanie nových podnetov, problémov, nápadov a pod. nás prosím kontaktujte na zdruzenie@hviezdoslavov.eu, alebo na poštovej adrese sídla združenia, ktorú nájdete na stránke v časti Kontakt.

Ďakujeme.