Pre občanov

V rámci tejto sekcie by sme radi oslovili všetkých záujemcov o našu činnosť, ako aj sympatizantov.
Okrem podmienok a možnosti registrácie tu nájdete pripravované akcie nášho združenia s rôznym zameraním od kultúrnych, spoločenských až po aktivačné.
Rovnako by sme radi v tejto sekcii sprístupnili verejnosti informácie, ktoré sa prerokovávajú v rámci zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako informačný servis, pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov týchto zasadnutí nemohli zúčastniť.

Prehľad tejto sekcie: