Prihláška pre fyzické osoby

Žiadosť o registráciu fyzickej osoby (nepodnikateľ) za člena Občianskeho združenia Hviezdoslavov.
Vo vlastnom mene týmto žiadam o registráciu členstva v Občianskom združení Hviezdoslavov.

Dobrovoľne poskytujem svoje osobné údaje pre potreby registrácie a evidencie, súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Po ukončení členstva v Občianskom združení Hviezdoslavov žiadam o skartovanie mojich osobných údajov.

Súhlasím s úhradou členského poplatku pre fyzickú osobu vo výške 3,-€ na rok


Som starší ako 18 rokov, poskytujem úplné a pravdivé údaje, oboznámil som sa s podmienkami členstva a so stanovami Občianskeho združenia Hviezdoslavov, súhlasím s registráciou a uvedomujem si, aké záväzky mi vyplnením tohto formulára vzniknú.


Žiadosť o registráciu členstva v OZH pre FO

Vstupné polia označené hviezdičkou [*] sú povinné!

Overovací kód